Privacyverklaring

Creadome, gevestigd te Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons website-adres is: https://creadome.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Creadome verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld doormiddel van correspondentie en/of telefonisch contact.
 • BTW- en Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Creadome verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om online diensten voor u te kunnen realiseren, onderhouden, te wijzigen en ter ondersteunen.
 • Creadome verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Creadome neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creadome) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Creadome bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Creadome verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Creadome blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, bezoekersstatistieken of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Creadome is geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze site. Welke pagina’s worden bezocht, het aantal bezoekers, etc. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Echter, Creadome kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens.

De Google Analytics bezoekersstatistieken worden onder de volgende condities gebruikt:

 • De site gebruikt Google Analytics-cookies
 • Creadome heeft een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google – 14 februari 2018.
 • Gegevens ‘delen’ met Google is uitgezet.
 • User ID’s is uitgeschakeld.
 • Gegevens verzamelen voor advertentiefuncties zijn uitgeschakeld.
 • De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Wat zien wij wel:

 • De Internet Service Provider (ISP)
 • De duur van het bezoek
 • De pagina’s die bezocht worden
 • De instappagina/uitstappagina
 • Het aantal keren dat de website bezocht wordt
 • Het device dat gebruikt werd
 • Informatie over het besturingssysteem
 • Informatie over de internetbrowser

Creadome gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies plaatsen op uw apparaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Creadome neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden geacht voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites doet en vallen dergelijke sites niet onder dit privacy statement. U moet dus voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement die van toepassing zijn op de website in kwestie.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Wij zijn te benaderen via info@creadome.nl.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 21 september 2021.